<<
Tal & algebra | Areal & Rumfang | Cirkelberegning | Trigonometri | Integralregning | Differentialligning | Differentialregning Ligninger | logaritmeregneregler | Plangeometri | Polygonergeometri | Potensregneregler | Vektorfunktioner | Vektorregning
<<

Vektorregning


 
Vektorens koordinaterVektor mellekm punkt A og B  
Multiplikation af skalar og vektorog
Addition af vektorer:og
Subtraktion af vektorer:  
  
  og 
Enhedsvektor: (En enhedsvektor har altid længden 1)

  og 

Skalarprodukt

v er vinkelen imellem de to vektore

Faktorernes orden ved skalarprodukt er ligegyldig

  =>> Tværvektor:
Trekantens tyngdepunkt
Trekantens koordinater
Trekantens areal med vektorer via determinantmetoden
og   
Projektion

vektor projecteres på hvorefter man får vektor