<<
Tal & algebra | Areal & Rumfang | Cirkelberegning | Trigonometri | Integralregning | Differentialligning | Differentialregning Ligninger | logaritmeregneregler | Plangeometri | Polygonergeometri | Potensregneregler | Vektorfunktioner | Vektorregning
<<

Integralregning


Stamfunktion
 
Addition
 
Subtraktion
 
Delvis integration
 
Funktioner
Funktion Stamfunktion
k
Bestemt intergrale
 
Arealet mellem x-aksen og funktionen f(x):  

Husk at hvis funktionen skærer x-aksen mellem a og b er det nødvendigt at opdele integralet i to for at få det rigtige resultat.
Arealet mellem f(x) og g(x)  

Husk her at skæringer mellem f(x), g(x) eller x-aksen mellem a og b kræver at integralet opdeles ved skæringspunkterne.

Hvis f(x) og g(x) skærer hinanden i punkt c gøres følgende:  
Runfangsberegning

Rumfanget af et omdregningslegeme frekommer ved 360 graders drejning af funktionen f(x) fra a til b omkring x-aksen.
Rumfanget af et omdregningslegeme frekommer ved 360 graders drejning af funktionen f(x) fra a til b omkring y-aksen.