<<
Tal & algebra | Areal & Rumfang | Cirkelberegning | Trigonometri | Integralregning | Differentialligning | Differentialregning Ligninger | logaritmeregneregler | Plangeometri | Polygonergeometri | Potensregneregler | Vektorfunktioner | Vektorregning
<<

Potensregneregler


 
Ethvert tal opløftet i første potens er lig med sig sel
 
Nul opløftet i enhver potens er lig nu
Ethvert tal opløftet i nul er lig med et