<<
Tal & algebra | Areal & Rumfang | Cirkelberegning | Trigonometri | Integralregning | Differentialligning | Differentialregning Ligninger | logaritmeregneregler | Plangeometri | Polygonergeometri | Potensregneregler | Vektorfunktioner | Vektorregning
<<

Ligninger


Determinantmetoden til at løse to ligninger med to ubekendte
Ligningerne skal opstilles på denne grundform
 
Nu findes determinanteme
 
 
Resultaterne findes som følgende
 
Løsning af andengradsligninger

Andengradsligningens grundform
 
Diskriminanten findes
  De tre løsningstilfælde:
Hvis d = 0 Én løsning: parablens toppunkt befinder sig på x-aksen  
Hvis d > 0 To løsninger: parablens to rødder skærer begge x-aksen
Hvis d < 0 Ingen løsninger: ingen af parablens rødder skærer x-aksen
Første løsning
Anden Løsning