<<
Tal & algebra | Areal & Rumfang | Cirkelberegning | Trigonometri | Integralregning | Differentialligning | Differentialregning Ligninger | logaritmeregneregler | Plangeometri | Polygonergeometri | Potensregneregler | Vektorfunktioner | Vektorregning
<<

Tal og Algebra


 
sum (addition) : To addender bliver til et resultat  
Addendernes orden er ligegyldig
En parentes hvis fortegn er + kan hæves uden leddenes fortegn ændres
Differens (subtraktion): En minuend minus en subtrahend blever til et resultat  
En parentes hvis fortegn er - hæves ved at ændre fortegn for leddene i parentesen.

De tre kvadratformler

dividend divideret med divisor = kvotient
tæller divideret med nævner = kvotien
Forholdsregning