<<
Tal & algebra | Areal & Rumfang | Cirkelberegning | Trigonometri | Integralregning | Differentialligning | Differentialregning Ligninger | logaritmeregneregler | Plangeometri | Polygonergeometri | Potensregneregler | Vektorfunktioner | Vektorregning
<<

Polygoner og geometri


Benævnelser
grader Et polygon består af sider og vinkelspidser.
Et vilkårligt polygon kan med n kanter kan inddeles i n-2 trekanter
 
grader Et regulært polygon er en n-kant hvis sider er lige lange og hvis vinkler er lige store.
Inddeles et regulært polygon i n-2 trekanter vil trekanternes fælles skæringspunkt være centrum i polygonet, der ligeledes er centrum i de indskrevne- og omskrevne cirkler. Trekanternes vinkelspids mod centrum i polygonet har vinklen:  
Vinkelspidser bevævnes med på hinanden følgende kapitalære bogstaver som f.eks. A, B, C
 
Sider benævnes med ikke kapitalære udgaver af den modståendes sides bogstav. F.eks. a,b,c. Dog kan sider også benævnes AB i stedet for c osv.

En højde er normal til en side og går til modstående vinkelspids.
Højder navngives h mærket med bogstavet hvortil de er associeret.
Medianer forbinder en vinkelspids med modstående sides midtpunkt.
Medaner benævnes m mærket med det bogstav hvortil de er assicieret.
Vinkelhalveringslinjer udgår fra en vinkelspids således at den halverer vinkelspidsens linjer. Trekantens vinkelhalveringslinjer skærer hinanden i samme punkt, som også danner centrum for trekantens indskrevne cirkel.

Diagonaler forbinder to modstående vinkelspidser og forefindes aldrig i trekanter og andre polygoner med et ullige antal side.   
Trekanter
Dette gælder for en retvinklet trekan
ytagoras formel for retvinklede trekante
Den vilkårlige trekants area
Firkanter
Kvadratet
 
Retangel
I et rektangel er hvert sidepar lige langt, diagonalerne er lige lange og kantvinklerne er 90 grader.  
Rombe
Alle sider i en rombe er lige lange. Modstående vinkler er lige store og diagonalerne er normale til hinanden.
Paralelogram
Sideparene er lige lange og diagonalerne halverer hinanden
Trapez
I et trapez er to sider parallelle, hvorimellem højden h forefindes.