<<
Tal & algebra | Areal & Rumfang | Cirkelberegning | Trigonometri | Integralregning | Differentialligning | Differentialregning Ligninger | logaritmeregneregler | Plangeometri | Polygonergeometri | Potensregneregler | Vektorfunktioner | Vektorregning
<<

Plangeometri


Afstandsformlen


Midtpunkt på liniestykke
 
Areal af trekant via determinantmetoden
trekantens koodinater er
Rette linier
Den rette linies ligning
 
 
En ligning der går gennem (0,0)
 
En ligning der går gennem (x1,y1)
 
Stigningstallet a
hvor v er vinkelen mellem linjen og x-aksen
stigningstallet er lig med forholdet mellem ædnringerne i y- og x retningerne
Skæring mellem to linier via derterminantmetoden
  og 
Linier der står vinkelrette på hinanden
to linjer er normale til hinanden hvis produktat af deres stigningstal er -1
Afstand fra punkt til linie
(d,e) er punktets koodinater.
linjen skrives som:
Cirklens centrumligning
(a,b) er centrum i cirkelen
r er cirkelens radius