<<
Tal & algebra | Areal & Rumfang | Cirkelberegning | Trigonometri | Integralregning | Differentialligning | Differentialregning Ligninger | logaritmeregneregler | Plangeometri | Polygonergeometri | Potensregneregler | Vektorfunktioner | Vektorregning
<<

Trigonometri


Grundbegreber
  Cosinus er det vandrætte afsæt på enhedscirklen  
Sinus er det lodrette afsæt på enhedscirklen.  
Tangens er afsættet på cirklens tanget, der også er normal til x-aksen.
Således skrives relationerne opløfte
 
 
Den retvinklede trekant
 
 
 
Pytaguras sætning
 
 
R: radius i omskrven cirkel
r: radius i indskreven cirkel  
Addition og omskrivningEksponentialfunktioner