<<
Tal & algebra | Areal & Rumfang | Cirkelberegning | Trigonometri | Integralregning | Differentialligning | Differentialregning Ligninger | logaritmeregneregler | Plangeometri | Polygonergeometri | Potensregneregler | Vektorfunktioner | Vektorregning
<<

Logaritmeregneregler


Titalslogaritmen
 
 
 
 
 
Den naturlige logaritme
 
 
 
 
 
Eksponentialfunktioner
Grundformlen


 
 
Fordoblingstiden
 
Halveringstiden