<<
Energi og Varme | Elektricitet og Magnetisme | Bølger | Atom og Kernefysik | Mekanik | Enheder og tabelværdier
<<

DiverseEnheder i SI-systemet
længde meter m grundenhed
masse kilogram kg grundenhed
tid sekund s grundenhed
strømstyrke ampere A grundenhed
stofmængde mol mol grundenhed
temperatur kelvin K grundenhed
frekvens hertz Hz 1 Hz = 1s^-1
kraft newton N 1 N = 1 kg*m/s^2
tryk  pascal Pa 1 Pa = 1 N/m^2
arbejde, energi varmemængde joule J 1 J = 1 N*m
effekt watt W 1 W = 1 J/s
elektrisk ladning coulomb C 1 C = 1 A*s
elektrisk spænding, spændingsfald, elektromotorisk kraft volt V 1 V = 1 J/C
magnetisk fluxtæthed tesla T 1 T = 1 N/(A*m)
kapacitans farad F 1 F = 1 C/V
resistans ohm W 1 W = 1 V/A
aktivitet becquerel Bq 1 Bq = 1 s^-1
absorberet dosis gray Gy 1 Gy = 1 J/Kg
dosisækvivalent sievert Sv 1 Sv = 1 J/Kg
Dekadiske præfixer
E P T G M k h da
exa peta tera giga mega kilo hekto deka  
       
d c m m n p f a
deci centi milli  mikro nano pico femto atto


Andre enheder
liter L 1 L =
år år 1 år =
atommasseenhed u 1 u =
ton t 1 t =
bar bar 1 bar =
atmosfære atm 1 atm =
kilowatt-time kWh 1 kWh =
elektronvolt eV 1 eV =
energiækvivalentet til 1 u MeV
Nogle tabelværdier
Vand:
densitet ved 20*C
specifik varmekapacitet ved 20*C
fordampningsvarme ved 100*C
isens smeltevarme ved 0*C
molar masse
Jorden og Solen:
tyngdeaccelerationen i Danmark
Jordens masse
Jordens middelradius
afstanden mellem Jorden og Solen
Solens masse
Fysiske konstanter
lysets fart i vakuum c
Plancks konstant h
elementarladningen e
Avogadros konstant NA
gaskonstanten R
Boltzmanns konstant k
vakuumpermeabiliteten m0
vakuumpermittiviteten E0
elektronens masse me
protonens masse mp
neutronens masse mn
gravitationskonstanten G