<<
Energi og Varme | Elektricitet og Magnetisme | Bølger | Atom og Kernefysik | Mekanik | Enheder og tabelværdier
<<

Bølger

Fysiske størrelser SI Enheder
v: udbredelseshastighed  m/s  
T: periode  sekund
l: bølgelængde  meter
f: frekvens  Hz  hertz
               
Harmonisk bølge
T er perioden og f frekvensen for en harmonisk bølge
v er udbredelseshastigheden, l bølgelængden og f frekvensen for en harmonisk bølge. 
Interferens

m hel
Betingelsen for konstruktiv interferens i punktet P mellem to bølger, der udsendes i fase fra punkterne A og B. 

m hel
Betingelsen for destruktiv interferens i punktet P mellem to bølger, der udsendes i fase fra punkterne A og B. 
Stående bølger
       I en stående bølge findes punkter, hvor der hele tiden er destruktiv interferens. Disse punkter kaldes knuder. Der findes også punkter, hvor der hele tiden er konstruktiv interferens. Disse punkter kaldes buge. På figuren er buge markeret med B og knuder med K.

Afstanden mellem en buge og den nærmeste knude er l/4, og afstanden mellem to på hinanden følgende knuder eller buge er l/2. 
Bøjning i giter
Når stråling falder vinkelret ind på gitterets plan, er der konstruktiv interferens i de retninger, som danner vinklerne qm med den indfaldende retning.
Spejling og brydning
i i er indfaldsvinklen, og s er spejlingsvinklen
i er indfaldsvinklen, og b er brydningsvinklen. Konstanten n12 er det relative brydningsforhold for overgangen fra medium 1 til medium 2. 
n12 er det relative brydningsforhold for overgang mellem to medier, når udbredelseshastigheden i de to medier er v1 og v2