<<
Energi og Varme | Elektricitet og Magnetisme | Bølger | Atom og Kernefysik | Mekanik | Enheder og tabelværdier
<<

Energi og Varme

 

Fysiske størrelser SI Enheder
E: energi J Joule
Q: varmemængde J Joule
A: arbejde J Joule
T: kelvintemperatur K kelvin
t: celsiustemperatur C  
C: varmekapacitet J/K  
c:  specifik varmekapacitet J/  
m:  masse kg kilogram

T er kelvintemperaturen, og t er celsinustemperaturen. Temperaturforskelle har samme talværdi på de to skalaer.
Q er den varmemængde, som tilføres et system, når systemet har varmekapaciteten C, og temperaturstigningen er DT.
C er varmekapaciteten af en mængde med massen m af et stof med den specifikke varmekapacitet c.
Q er den varmemænde, som en stofmængde afgiver eller modtager, når den skifter tilstandsform (fordampe, fortætter, smelter, størkner). L er stoffets specifikke overgangsvarme (fordampningsvarme, smeltevarme), og m er stofmængdens masse.
DE er tilvæksten i et systems energi, når systemet tilføres varmemængden Q og arbejdet A.